Tilbake til startsiden

Grini Næringspark

 

Se også detaljkart

Grini næringspark er et næringsområde, men også navnet på en blindvei som går nordøstover fra Fredheimlia langs Østernbekken mot Griniveien. Veien går stort sett i traseen Griniveien gikk før den ble lagt i sin nåværende trasé nord for Østernbekken. Veien Grini Næringspark ble anlagt i 1970, og het først Østerndalen etter gården Østern.

Næringsparken ble etablert på 1970-tallet med et variert utvalg bedrifter.
Tomtene i næringsparken er skilt ut fra gårdene Nordby og Østerås.
Næringsparken har (2022) 15 bygninger med til sammen ca. 65 000 kvadratmeter utleibart areal.
Bedriftene i parken sysselsetter rett i underkant av 1000 ansatte.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, tidligere Statens strålevern, ligger i Grini næringspark 13. Leos Lekeland er et populært sted for småbarnsfamilier. En oversikt over alle bedriftene i parken finnes på hjemmesiden Grini næringspark.

Mer om Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, tidligere Statens strålevern,
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er et direktorat for Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet. Det har oppdrag på vegne av og understøtter også andre departementer ved behov.

DSA er fag- og forvaltningsmyndighet på området strålevern, atomsikkerhet og ikkespredning, radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall.
DSA er øverste atomsikkerhetsmyndighet i Norge, og er innstillende fagmyndighet til konsesjon for nukleære anlegg (Helse- og omsorgsdepartementet) og ved anløp av allierte reaktordrevne fartøy (Forsvarsdepartementet).

Statens strålevern ble opprettet i 1993 etter sammenslutningen av Statens atomtilsyn og Statens institutt for strålehygiene.
1. januar 2019 endret Statens strålevern navn til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

DSA hadde rundt 120 ansatte i 2021. Hovedkontoret ligger i Grini næringspark. I tillegg har Strålevernet en miljøenhet i Tromsø og en beredskapsenhet i Sør-Varanger.

 
Kilder:

Wikipedia

Grini Næringspark

 

 

 

Grini Næringspark 2017. Sett fra nordøst. Kilde: google.maps
Veien Grini Næringspark går her
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, tidligere Statens strålevern, ligger i denne bygningen. Kilde: Wikipedia

 

 

Direktoratet for strålevern
og atomsikkerhet (DSA)

 

 

 

 

Fornøyelsessenter for barn.
Leo´s Lekeland

 

 

Baker Hansen