Tilbake til startsiden

Fredheim

 

Se også detaljkart

 

Fossum avholdslag ble stiftet i 1890. I 1899 kjøpte laget en parsell av gården Nordli til forsamlingslokale.

1 1905 ble forsamlingslokalet innviet og fikk navnet Fredheim. 1 1906 hadde laget 135 medlemmer.

Fredheim ble brukt til møter og tilstelninger. Haug skole og Fossum skole holdt juletrefest på Fredheim hvert år.

Forsamlingslokalet ble etter hvert nedslitt på grunn av dårlig vedlikehold, og da utbyggingen i området ved Nordli tok til, ble Fredheim revet.

Stedet har gitt navn til veien Fredheimlia.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet