Tilbake til startsiden

Eikeli videregående skole

 

Se også detaljkart

Adressen er Bispeveien 10. (Gårdsnr. 20, Bruksnr. 1273)

Eikeli videregående skole ble opprettet i 1960. Skolen har hatt flere navn: Eikeli kommunale høyere almenskole (1961–1964), Eikeli gymnas (1965–1975) og Eikeli videregående skole fra 1976. Skolen har navn etter husmannsplassen Eikeli som lå under Grav.

Skolen er tegnet av kommunearkitekt Baard Hjelde. Skolen har en karakteristisk fasade som delvis er bygget i naturstein. Skolen ble ombygget i 2006. Skoleanlegget er utsmykket med en skulptur av Sigri Welhaven og malerier av Kaare Espolin Johnson, Sverre Hjertsen og Arne Lindaas.

Skolen har lange teater- og revytradisjoner. Skoleavisen heter Quercus, som er det latinske navnet for planteslekten eik.

Eikeli videregående skole var Bærum kommunes flaggskip og stolthet da skolen sto ferdig. Da skolen fikk sitt eget språklaboratorium i 1965, ble Eikeli sett på som den flotteste og mest moderne høyere skolen i Akershus.

Det var 19 klasser med til sammen 543 elever det første året, men allerede neste skoleår, (1961/1962), var det 28 klasser med til sammen 766 elever. Det var tydelig at det var behov for skolen.

I årene fra 1960 til 1972 hadde skolen både realskole- og gymnasklasser, mens den var et rent gymnas fra 1972.

Utdanningsprogram 2023: studiespesialisering i realfag, språkfag, samfunnsfag og økonomi. Yrkesfaglig studieprogram i service og reiseliv.

I 2017 ble det vedtatt å utvide skolen med en flerbrukshall og en skoledel for 300 nye elevplasser i et nytt tilbygg. Tilbygget sto ferdig i 2022. Det totale elevtallet ble da ca. 750. Den gamle skolebygningen ble ombygget. Den gamle gymsalen er for eksempel bygget om til kantine og gruppeauditorie.
Utbygging av Eikeli videregående skole er også fylkeskommunens første godkjente
FutureBuilt-prosjekt. Prosjektets mål er 50 % reduksjon av klimagassutslipp gjennom bruk av solceller, klimaeffektive materialer som trekonstruksjoner, lavkarbonbetong og gjenbrukstegl.
Det er PEAB som har stått for utbyggingsprosjektet. Arkitekt i prosjektet har vært Nordic – Office of Architecture og KOHT Arkitekter.

Det er laget en video som viser byggingen av nytt tilbygg.

Skolen har følgende prosejekter og satsinger som er beskrevet nærmere
skolens hjemmeside:
- Miljøfyrtårn
- Psykisk helse
- Lektor2-skole
- Ungdomsbedrifter

Blant tidligere elever er Dagbladredaktør John Olav Egeland og komiker Otto Jespersen.

Mer om Eikeli gymnas: Frivold, Lars Helge. (2019). Gymnastid og lærere på Eikeli. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 59. Årboken finnes på bibliotekene i Bærum.

Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie s. 71

 
Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune. Månedens kulturminne

Eikeli videregående skole 1960−1995 (1996)

Viken fylkeskommune

Eikeli videregående skole

Budstikka 26. mars 2021

  

 

Over: Eikeli gymnas 1979.
Sett fra nordøst.
Kilde: Bærum bibliotek


Til høyre: Elefantskulpturen i skolens vestibyle.
Laget av Sigri Welhaven

Foto: Arne Melsom
Skulpturen skulle egentlig stått på Eikeli skole, men ved en filtakelse (like navn på skolene) ble den satt opp på Eikeli gymnas.
Eikeli videregående skole 2019. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Eikeli videregående skole 2023. Sett fra nordøst. Bygningen til høyre sto ferdig i 2022. Foto: Knut Erik Skarning
Hovedinngangen 2023. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning