Aktuelle lenker og bøker

Hope, Svein Ola. (2000). Alt vel: glimt fra Berger og Rykkinn vels 75-årige historie. Berger og Rykkinn vel

Belset ungdomsskole 10 år. 1976–1986. (1986)

Gater og veier i Bærum kommune

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_201101240302

lokalhistoriewiki.no (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget.)

Hope, Svein Ola. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel

Dons, Johannes A. (1966). Oslo-traktenes geologi med 25 turbeskrivelser. Vett & Viten

Hagen, Gerd. (2006). En beretning om STIFTELSEN WØYEN. Stiftelsen Wøyen

For øvrig finnes mange lenker på de ulike sidene man kommer til ved å klikke på markører i kartet.

Man kan også henvende seg til lokalhistoriker Bård Mostveit som har stor kunnskap om området.
Belsetveien 119. Mobil: 936 97 762. E-post: bmostvei@online.no

 

 

 

Tilbake til startsiden