Tilbake til startsiden

Unicare Fram, tidligere Sjømennenes Helseheims Rehabiliteringssenter AS, ligger i
Paal Bergs vei 129. (Gårdsnr. 94, Bruksnr. 23). Institusjonen ble bare kalt Sjømennenes Helseheim.

Sjømannshjelpen besluttet i 1944 å bygge to Sjømennenes Helseheim. Helseheimen på Østlandet ble lagt til Bærum kommune, øverst på Rykkinn, ved foten av Eineåsen.
Arkitekter var Gudor Blakstad og Herman Munthe-Kaas.

Sjømennenes Helseheim ble bygget for sjøfolk som hadde seilt ute under andre verdenskrig (1940−1945), og som hadde behov for å komme til en helseinstitusjon som var spesielt beregnet på sjøfolk. Norsk Sjømannsforbund, Norges Skibsførerforbund, Norsk Styrmandsforening, Det norske maskinistforbund, Norges Rederiforbund og Sjømannshjelpen gikk sammen om å bygge helseheimen som ble åpnet av kong Haakon VII 17. desember 1951.

Etter hvert viste det seg at det også var plass til vanlige rekonvalesenspasienter, og fra
1970-tallet ble innslaget av sjøfolk stadig mindre. I 1996 besluttet Sjømannshjelpen å leie ut bygningsmassen og sette bort driften. Samtidig ble institusjonen utviklet rent faglig. Det ble ansatt flere leger, fysioterapeuter og sykepleiere.

Sjømennenes Helseheim hadde 61 enerom. Det ble tilbudt arbeidsrettet rehabilitering, slagrehabilitering, ortopedirehabilitering og behandling av lymfeødem. Helseheimen tilbød dessuten senioropphold.

I 2004 inngikk driftsselskapet avtale med Helse Øst (fra 2007 Helse Sør-Øst), som også finansierte institusjonen med 40 % basistilskudd. Fra 2007 inngikk institusjonen i rehabiliteringstilbudet til Helse Sør-Øst. I 2005 solgte Sjømannshjelpen institusjonen til Svein-Arild Mellemberg (som hadde drevet senteret fra 1996), og båndene til sjømannsstanden ble dermed brutt etter 54 år. Stiftelsen ble nedlagt. Mellemberg drev Fram helserehab som utviklet seg fra å være et enkelt opptreningssenter til en tverrfaglig spesialisert rehabiliteringsinstitusjon. I 2016 var det det store eiendomsselskapet SPG (Scandinavian Property Group) som eide stedet. De leide ut bygningene til Unicare Fram, og institusjonen het nå Unicare Fram.

Unicare Fram har spesialisert seg på å hjelpe mennesker som har gått gjennom amputasjon, slag eller annen hjerneskade, samt nevrologiske eller nevromuskulære sykdommer. Dette kan for eksempel være mennesker som er rammet av Parkinsons sykdom, og som trenger hjelp til å oppnå optimal funksjon og mestring ettersom sykdommen skrider frem.
Unicare Fram tilbyr spesialisert rehabilitering med fokus på aktivitet og mestring.

I tillegg har senteret en avtale med NAV innen Raskere Tilbake-ordningen. Her jobber de med diagnoseuavhengig og arbeidsrettet rehabilitering, arbeidsrettet rehabilitering for de som har kroniske muskel- og bløtdelssmerter eller utmattelsestilstander.

Unicare Fram fikk i 2014 tillatelse til å bygge to boligblokker med seniorleiligheter.

De eldste bygningene, de vi ser på det nestnederste bildet, er fredet.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Unicare Fram

Hope, Svein Ola. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel

Budstikk 27. november 2015

Budstikk 25. august 2016

 

 

 

  

Sjømennenes Helseheim 1968. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Unicare Fram 2016. Forrest ser vi en grå brakkerigg. Sett fra syd. Kilde: kart.1881.no

Unicare Fram, Fram helserehab,
tidligere Sjømennenes Helseheims Rehabiliteringssenter AS

Sjømennenes Helseheim. 1958. Vi ser institusjonens flotte beliggenhet. Utsikten for beboerne var fin. Kilde: Bærum bibliotek
Sjømennenes Helseheim. Bygningen til venstre er boliger for ansatte. Sett fra sydvest. Kilde: Prospektkort
Slik så det ut inne på Sjømennenes Helseheim. Kilde: Postkort