Tilbake til startsiden

Soleglad lå i området der Rødskiferveien 13 ligger. (Gårdsnr. 90, Bruksnr. 2)

Soleglad var et småbruk (selveiet gårdsbruk) som ble skilt ut fra Kolsberg på begynnelsen av 1900-tallet. Det ble drevet som gartneri, Soleglad Gartneri.

Bruket ble utparsellert til boliger samtidig med Kolsberg på 1960- og 1970-tallet.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek.

Hope, Svein Ola. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel

 

 

 

  

Se også detaljkart
I dette området lå Soleglad og Soleglad gartneri. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Soleglad og Soleglad Gartneri