Tilbake til startsiden


Skytebanen på Gommerud, Gommerudbanen, lå på en tomt som var leid av verkseieren Carl Otto Løvenskiold på Bærums Verk. Den ble innviet ved en større skytterfest 17. juli 1919 hvor 131 skyttere deltok. Banen ble drevet av Bærum skytterlag og nedlagt da Løvenskioldbanen ble bygget til VM i skyting i 1952.

Banen lå i Gommerudhavna nordøst for der Eineåsen skole, avdeling Gommerud ligger (2020).
De skjøt nordover mot Eineåsen, og skivene som lå lengst unna, lå rett øst for der Unicare Fram ligger (2020).

Skytebanen har gitt opphav til veinavnet Skytten.

Bærum Skytterlag ble stiftet i 1861 som et resultat av at "Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug" ble etablert samme år. Bærum Skytterlag hadde flere skytebaner i Bærum på slutten av 1800 tallet. Skytebanen på Skui ble nedlagt i 1900, da Skui skole ble oppført der hvor lagets standplass var. Her var det også et skytterhus (se Kart). Etter nedleggelsen ble Kristiania Vestre skytterlagsbane leiet, inntil ny bane ble anlagt på Skui. Men på grunn av den voksende bebyggelsen ble man allerede i 1911 nødt til å se seg om etter en ny bane. Til slutt valgte man å anlegge en ny skytebane ved Gommerud.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Lokalhistoriewiki

Bærum skytterlags historie

Terje Gunnar Halvorsen

 

 

  

Se også detaljkart
Skytebanen på Gommerud 1935. Vi ser mot Eineåsen. Kilde: Bærum bibliotek

Skytebaner på Gommerud og ved Skui. Bærum Skytterlag

Bærum skytterlag på skytebanen på Gommerud 1926. Kilde: Bærum bibliotek
Budstikka 1916
Budstikka 1919
Budstikka 1946