Tilbake til startsiden

Sætertjernet, også kalt Setertjern, ligger mellom Søndre og Nordre Kolsåstopp.

Tufter eller andre spor etter setring er ikke funnet, så navneopphavet er uklart.

Dælibekken har sitt utspring i Sætertjernet.

Sætertjernet er ikke noe vulkankrater, som noen har trodd.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Kjentmannsmerket.org 

 

 

  

Sætertjernet 2014. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning

Sætertjernet

Sætertjernet 2020. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning