Tilbake til startsiden


Adressen er Hugins vei 9. (Gårdsnr. 93, Bruksnr. 200−202)

Rykkinn pensjonistforening ble stiftet i 1980. De første foreningsmøtene ble holdt i klubbhuset til Bærums verk Idrettsforening på Gommerud. Seniorsenteret i Hugins vei 9, som vi ser på bildet, ble tatt i bruk i 1993.

Eldresentrene var i en periode omkring 2005 truet av nedleggelse på grunn av økonomiske problemer i kommunen. Imidlertid bøyde kommunestyret av for presset, blant annet etter demonstrasjoner i Rådhusets borggård, gjennomført av eldre mennesker.
Sentrene ble ikke lagt ned, men de eldre måtte bære mer av byrdene selv i form av høyere egenandeler.


Under Bærum kommune står mer om seniorsentrenes tilbud.


Kilder:

Rykkinn seniorsenter

Hope, Svein Ola. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel

 

 

 

  

Se også detaljkart
Rykkinn seniorsenter 2020. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning

Rykkinn seniorsenter