Tilbake til startsiden

Adressen er Brekkeskiveien 16. (Gårdsnr. 75, Bruksnr. 2)

Persillehagen ble etablert i 2016, og Fersat Moradi satte ut de første tomatplantene i 2017.
Et stort område ble ryddet på dugnad. Arealet var i 2022 ca. 5 dekar (mål).

Hit kommer mange i nærmiljøet for å dyrke grønnsaker, og det arrangeres sosiale sammenkomster og felles matlaging.

Sparebankstiftelsen DNB ga i 2017 235 000 kroner til vannanlegg, drivhus, utstyrsbod, utekjøkken og hageredskap.

Styreleder var i 2022 Fersat Moradi.

I 2022 truet kommunen med å si opp leieavtalen. Kommunen hadde blant annet påpekt problemer i forbindelse med at andelshavere overnatter i telt på eiendommen og problemer i forbindelse med bilkjøring.


Kilder:

Budstikka 14. juni 22

Budstikka 8. juni 22

Budstikka 1. juni 22

Sparebankstiftelsen DNB

gulesider.no

 

 

  

Brekkeski. 1950 (?) Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Vi ser Persillehagen til venstre. Rykkinnveien går i høyre kant av bildet, og veien Brekkeski ligger øverst i bildet. Kilde: kart.1881.no

Persillehagen

Brekkeski 1977. "Kråkeslottet". Kilde: Bærum bibliotek
Persillehagen 2023. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning.