Tilbake til startsiden

 
Sogn og Fjordanelaget i Oslo tar vare på kultur og tradisjoner fra Sogn og Fjordane, og de tilbyr innflyttere til Oslo fra Sogn og Fjordane ulike aktiviteter.

Laget ble dannet i 1987 ved en sammenslåing av Sognelaget i Oslo, Sunnfjordlaget i Oslo og Nordfjordlaget i Oslo.

Rundt 1960 kjøpte lagene tomter i Oslomarka og bygget seg hytter på dugnad.

Nordfjordhytta ligger på Eineåsen. Den har tre soverom, stor hems og romslig stue og spisestue.

Hytta har ikke innlagt strøm, men har solcellepanel, og de bruker gass eller vedkomfyr til matlaging.

Hytta har overnattingsplass til 20−25 personer.


Kilde:

Sognogfjordanelaget

 

 

 

  

Se også detaljkart
Nordfjordhytta 2020. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning

Nordfjordhytta