Tilbake til startsiden

Meny Kolsås er en dagligvareforretning i Kolsås Senter som har adressen Rødskiferveien 1.

Forretningen ble etablert av Hans Øyen og Ole Johan Myhre under navnet Kolsås Familie-marked (Fm) da senteret ble åpnet i 1981. Forretningen ble kjøpt opp av Oluf Lorentzen i 1990, og omdannet til Jens Evensen etter fusjonen mellom de to dagligvareselskapene. I 1998 fusjonerte virksomheten med Meny.

Se også Mer om Meny

Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

  

Se også detaljkart
Meny ligger i Kolsås Senter. Bildet er tatt i 2020. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Meny Kolsås