Tilbake til startsiden


Løkka bo- og behandlingssenter hadde adresse Saubakken 19. (Gårdsnr. 93, Bruksnr. 625)

Dette var et kommunalt sykehjem som ble etablert i 1974.

Hjemmet hadde 24 heldøgnplasser. Sju av disse var øremerket beboere med aldersdemens.
Senteret lå i underetasjen av en boligblokk.

Løkka bo- og behandlingssenter ble i 2018 rehabilitert og omgjort til ti nye leiligheter, omsorgsboliger, for mennesker med utviklingshemming. Hver leilighet har utgang til egen terrasse, og er tilknyttet fellesareal og personalfasiliteter.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune

 

 

 

 

  

Se også detaljkart
Her lå Løkka bo- og behandlingssenter. Sett fra nordvest. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning

Omsorgsboliger,
tidligere Løkka bo- og behandlingssenter