Tilbake til startsiden


Lille Økern (Mellemhavnen) har adresse Brenneveien 81.
(Opprinnelig: Gårdsnr. 77, Bruksnr. 5, 8 og 9)

Skolelærer Jan Hansen kjøpte i 1828 Lille Økeren fra Nordre Økern.

I årene omkring 1939 var vognmann Ole Hurum eier. Småbruket var da på 32 dekar (mål) inkludert 15 dekar skog skilt ut fra Økri gård. Besetningen var på 1 hest, 1 kalv, 1 ku, 1 fetesvin,
1 kanin med 5 unger og 15 høns. Ole Hurum dyrket 2,5 dekar poteter og 3 dekar hvete. I hagen var det 2 sommerepletrær, 4 vinterepletrær, 3 plommetrær, 5 ripsbusker og 4 solbærbusker.

Småbruket er i dag utparsellert til boliger.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

Se også detaljkart
Lille Økern 2020. Bolighuset til venstre og den eldste delen av låven er trolig fra før 1828. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning

Lille Økern (Mellemhavnen)