Tilbake til startsiden

Kvernhuset

Kvernhuset skal være bygget på 1700-tallet i Setersdalen i Telemark og ble flyttet til Øverlandsbekken i 1963.
Bildet til venstre viser hvor kvernhuset sto ved Øverlandsbekken

Se også detaljkart
Kilde: Bærum bibliotek

Til høyre: Kvernhuset ble tatt ned og satt opp igjen ved Mølledammen ved Vøyen i 1975.
Kilde: Bærum bibliotek

Fundamentene det sto på ved Vøyen, kan sees på bildet nedenfor.
Foto: Knut Erik Skarning

I 2020 sto det gamle kvernhuset oppe ved driftsbygningen på Vøyen.
Se bildet til høyre..
Foto: Knut Erik Skarning