Tilbake til startsiden

Kolsåshjemmet bo- og behandlingssenter hadde adresse Gabbroveien 1.
(Gårdsnr. 89, Bruksnr. 315)

Hjemmet ble etablert i 1978.

Dette var et lite, kommunalt sykehjem med 28 beboere; stort sett langtidsbeboere. Senteret er integrert i første etasje i en boligblokk.

Sykehjemmet ble i perioden 2019–2020 rehabilitert og ombygget til omsorgsboliger. Dette inkluderte ny fasade, og at hver leilighet fikk separat ventilasjon, strøm og varmtvann. Derved ble enhetene uavhengige av hverandre. Det ble 12 mer funksjonelle leiligheter, fellesareal og trimrom.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommuneSe også detaljkart
Kolsåshjemmet bo- og behandlingssenter 2020. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Omsorgsboliger, tidligere Kolsåshjemmet bo- og behandlingssenter