Tilbake til startsiden


Kolsås stasjon er (2022) endeholdeplass for Kolsåsbanen. Den ble anlagt i 1930.

På avgangsplattformen ble holdeplassen utstyrt med en kioskbygning og venterom som senere ble brukt som hvilerom og toalettrom for betjeningen. Bygningen ble tegnet av driftsingeniør Jan Bernhard Greve ved Kristiania Elektriske Sporvei, men den har blitt ombygget flere ganger. Det ble senere oppført en ny kiosk på stasjonsområdet, og denne var i 2022 gatekjøkken.

Kolsås stasjon hadde buttspor (blindspor) og vendesløyfe for trikker som bare kunne kjøre i en retning. Vendesløyfen ble stengt i 2003. Dette skjedde i forbindelse med at banestrekningen
Bekkestua - Kolsås, som var nedslitt, midlertidig ble erstattet med busser. Banestrekningen ble gjenåpnet i november 2004, men stengt igjen i 2006. Da ble hele Kolsåsbanen stengt fra Montebello til Kolsås for ombygging til full T-banestandard. Togene østfra snudde ved det midlertidige stoppestedet Husebybakken.

Oppgraderingen ble fullført i 2014, og den nye Kolsås stasjon ble åpnet 12. oktober 2014. Den nye stasjonen ligger noe lengre vest enn den gamle stasjonen.
Arkitekt for den nye stasjonen var Arne Henriksen. Han har også tegnet mange av de andre nye stasjonene langs Kolsåsbanen.
Den eldste venteromsbygningen ble flyttet nær adkomsten til den nye stasjonen.

Der den tidligere vendesløyfen lå. er det nå 200 parkeringsplasser for de reisende.


Mer om Kolsåsbanens historie: Se Kolsåsbanen.

Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

Kolsås stasjon 1987. Sett fra sydøst. Kilde: digitaltmuseum.no
Se også detaljkart
Kolsås stasjon 2016. Sett fra sydøst. Kilde: Wikimedia

Kolsås stasjon

Den gamle stasjonsbygningen på Kolsås stasjon 2016. Sett fra nordøst.
Kilde: Lokalhistoriewiki
Kolsås stasjon 1968 med en vogn som heter Gullfisk type B1. Sett fra nordøst.
Kilde: digitaltmuseum.no
Kolsås stasjon 1943 med en vogn som har ankommet fra Oslo. Sett fra nord.
Kilde: Wikipedia
Utrangerte vogner på Kolsås stasjon 1947. Vi ser godsmotorvogn nr. 25.
Kilde: digitaltmuseum.no