Tilbake til startsiden

Hytta Kikut ble bygget en gang mellom 1935 og 1937. Den var én av totalt 17 hytter som tilhørte Nordby. Hyttene ble bygget fra slutten av 1920-tallet og frem til 1939 av Hans Guriby og hans bror Ivar. Nå er det bare 7 hytter igjen, de øvrige hyttene er enten blitt revet eller har brent ned. Hyttene ble leid ut til byfolk og andre for å få et ekstra tilskudd til gårdsdriften. Det var på den tiden rimelig å leie en hytte av Guriby. Gratis ved til fyring fulgte med.

Kikut ble leid ut til Borgersen fra Oslo. Under andre verdenskrig (1940–1945) ble Kikut brukt av "gutta på skauen", som også Borgersen hørte til. De overnattet på hytta og lagret mat for motstandsbevegelsen. På grunn av faren for å bli oppdaget av tyskerne, var vinduslemmene hele tiden på. Bare et par små stearinlys ble brukt som belysning, og ved til fyring ble hugget inne.
Etter krigen ble hytta utbedret, og familien Borgersen fikk en evigvarende og rimelig leiekontrakt. Borgersen var utdannet slakter og var en nevedyktig mann. Han bygget uthus og tilbygg på den gamle tømmerhytta så familien skulle få bedre plass. Det ble nå overnattingsplass for 8 personer.

Kikut ble et lite "paradis" på Eineåsen. Hytta var godt vedlikeholdt, med en flott opparbeidet hage, uthus og brønn. Det var Borgersen som laget brønnen ved å sprenge seg ned i fjellet. Hytta ble flittig brukt av familien Borgersen som besto av mor, far og barna Bjarne og Liv. Kikut ble mye brukt gjennom hele året. På slutten av tiden familien leide hytta, var leieprisen ca. 70 kroner per måned ifølge Liv Borgersen.

Høsten 1986 brøt en ungdomsgjeng (ikke fra Rykkinn) seg inn hytta. De knuste alt inventar og kastet det utfor fjellet. Politiet ble tilkalt. Det viste seg at ungdommene hadde ruset seg på "noe stoff". Kikut var da så ødelagt at eieren, som da var Bærum Kommune, valgte å rive og brenne den ned.

I samarbeid med Bærum kommune ble det senere satt opp to gapahuker på tuftene av Kikut.
Den første gapahuken stod ferdig i 2014 og ble satt opp på steinmuren etter den eldste delen av hytta. Den andre stod ferdig i oktober 2015, og ble satt opp med støpt grunnmur der den nyeste delen av hytta sto. Det er "Mannskapet", et nettverk for menn på Rykkinn, som har bygget gapahukene. Beboere fra et bofellesskap for menn har også vært med på jobben. Gapahukene er åpne for alle, også for overnatting.


Se også Hyttene på Rykkinn

De finnes rester etter gruver rett ved gapahukene. Se Post 15 i Rundtur i Eineåsen

Kilder:

Budstikka 20. oktober 2014

Informasjonstavle i gapahuken

 

  

Se også detaljkart
Gapahukene 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Gapahukene Kikut og hytta Kikut

Slik så hytta Kikut på Eineåsen ut. Kilde: Informasjonstavle i gapahuken