Tilbake til startsiden


Frem til 1960-tallet var Kalveløkka (Årenga) en oppsamlingsplass for husdyr som hadde gått på beite i Vestmarka. Husdyra ble ledet ned til denne plassen gjennom fegater. Fegatene hadde gjerder på begge sider, slik at dyra ikke kunne beite på dyrket mark. Sandsbakkene, på vestsiden av Isielven ved Kalveløkka, var tidligere en fegate. (Se kart)

Kilde:

Bærum Elveforum. (2021). Opplevelser langs Isielva. (Folderen ligger på bibliotekene.)

 

Kalveløkka lå der bedriften Danfoss ligger i dag (2021). Sett fra nordvest.
Foto: Knut Erik SkarningKalveløkka (Årenga)