Tilbake til startsiden

Adressen er Åsbråtan 17. (Gårdsnr. 91, Bruksnr. 599)

Den første butikken her ble etablert i 1981 av Terje Naustvik og sønnen Jan Petter. De var kjøpmenn i Høn Matsenter. De åpnet nærbutikken Økomat, som ble overtatt av fru Hermansen året etter. Forretningen gikk inn i Minus Mat, som gikk konkurs i 1992. Jan Hermansen, tidligere disponent hos O.K. Ringstad i Sandvika, etablerte da Hermanns Matsenter.
I 2010 ble Joker Løkenhavna etablert.

Mer om Joker
Joker eies og drives (2023) av Lentus Butikkdrift AS som er en del av LentusGruppen AS. NorgesGruppen er eier av navnet Joker, butikkkonseptet/profilen Joker.
Lentus eier og driver cirka 40 butikker på Østlandet.

Lentuskonsernet skriver på sin hjemmeside:
Konsernets reise startet i 1997 da Inder Singh jobbet i Sinsen Kolonial som daglig leder og startet med en storkiosk på Torshov. I 2001 utviklet han kiosken til å bli en Jokerbutikk der overskuddet ble investert i leiligheter for utleie.
Første investering var Årvollskogen hvor Sinsen Kolonial kjøpte ti leiligheter. Etter dette ble det kjøpt flere leiligheter. I 2007 kom Jokerbutikk nummer to. Frem til 2011 besto Sinsen Kolonial av 13 butikker og leiligheter. I 2011 ble Inder Singh eier av Sinsen Kolonial, og det ble etablert en rekke selskaper innenfor eiendom, bygg, sikkerhet, eiendomsmegling og finans.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

Sandefjord blad

lentusgruppen.no

Tom Hanstad. Kjøpmannshuset AS

 

 

 

Se også detaljkart

Joker Løkenhavna, tidligere Hermanns Matsenter, Minus Mat og Økomat

Slik så Joker Løkenhavna ut i 2023. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning