Ruin etter hytta til 1. Høvik speidergruppe

 

 

 

1. Høvik speidergruppe ble stiftet 26. oktober 1922. Allerede før andre verdenskrig (1940−1945) hadde gruppen sondert mulighetene for eget speiderhus, og den hadde begynt å spare penger. Diverse tilstelninger og flaske-, papir- og filleinnsamlinger ga en god startkapital.

I 1953 fikk gruppen kjøpt hyttetomt på vestsiden av Kolsås, og samme høst var byggetillatelse i orden. Speidere bar materialer opp og bygget hytta under ledelse av byggmester Hans Lie, som også hadde tegnet hytta. Det ble nedlagt nesten 6000 dugnadstimer, og byggesummen ble
ca. 15 000 kroner.

Hytta brant ned til grunnen 24. januar i 1988.

Ruinen etter hytta ligger til høyre for stien når man går oppover. Man ser dem noen få meter før man kommer til flaggstangfestet som er lett synlig fra stien.

Speidergruppa fikk senere speiderhytte ved Sollihøgda.


Kilde:

Kulturminner. Turorientering på nett

 

 

 

 

 

 

  

Over: En del av ruinen sett fra syd.

Til høyre: Feste til flaggstangen står fortsatt.

Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Slik så speiderhytta ut før den brant.
Kilde: Kulturminner. Turorientering på nett


En del av ruinen etter speiderhytta 2021. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden