Hytteruiner på vestsiden av Kolsås

 

 

 

Hytteruin 1.
Se Detaljkart
Dette er trolig rester etter hytta til Peder Helgerud. Det fortelles at han var en einstøing.
Hytta brant på 1950-tallet. Peder bygget seg da et hus ved Høybråten som han var fra. Huset lå nedenfor Jokerbutikken. Huset er nå borte.
Ved ruinen går et steingjerde tvers over stien.

Kilde:

Bård Mostveit. Lokalhistoriker.
Belsetveien 119. Mobil: 936 97 762
E-post: bmostvei@online.no

Hytteruin 2.
Se Detaljkart
Her kan man se en grunnmur
som må hørt til en hytte. Man finner også murstein, rester av en ovn og en søppeldynge som kan tyde på at hytta var i bruk omkring midten av 1900-tallet.

Det er uklart hvem som har bygget, brukt eller eid hytta.

Det går en liten sti fra Hytteruin 1 til Hytteruin 2,


Hytteruin 3.
Se Detaljkart
Dette er muligens rester etter hytta til skomaker Søren Omløber. Han fikk sitt navn fordi han gikk omkring på gårdene og hentet sko han reparerte. Når man går på stien fra Arne Næss sin hytte, Hylla, til Fløyfjellhytta som Røde Kors bruker, passerer man en bratt fjellskråning på høyre hånd. Etter å ha passert denne, kan man klatre opp ca. 50 meter til høyre, og finne ruinene på bildet. Det er usikkert om dette virkelig er ruinene av hytta til Søren Omløber, men hytta hans er avmerket omtrent på dette stedet på Bærumskart

Kilder:

Bærumskart

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum, Del 2, Lommedalen. Bærum biblioteklokalhistoriewiki.no

 

 

 

 

 

  

Hytteruin 1, fotografert i 2021. Se Detaljkart. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Hytteruin 2, fotografert i 2021. Se Detaljkart. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Hytteruin 3, fotografert i 2021. Se Detaljkart. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning