Fløyfjellhytta

 

 

 

Hytta ble trolig bygget i 1941. Den ble tidligere kalt Tannlegehytta fordi den ble brukt av Oslo kvinnelige tannlegeforening.

Senere har Røde Kors leid hytta av Bærum kommune som nå er eier. Røde Kors benytter hytta til kursvirksomhet og sosiale aktiviteter.


Kilde:

Bård Mostveit. Lokalhistoriker.
Belsetveien 119. Mobil: 936 97 762
E-post: bmostvei@online.no


 

 

 

 

 

 

  

Fløyfjellhytta 2021. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart