Tilbake til startsiden


Feltet består av minst syv steinblandete rundhauger. De er til dels uklart markert og er lagt på svaberget som ligger synlig noen steder. Samtlige hauger har søkk i toppen, men ser ellers ut til å være godt bevart. Tre av haugene har fotkjede som er en rekke av stener som ligger nede langs ytterkanten av haugene.

Tre av haugene var lette å finne i 2020. Se kartet øverst på siden.

Haugene er forholdsvis lave. De er 0,50,6 meter høye og har en diameter på 410 meter.

Haugene er fra jernalderen (500 fvt.1050 evt.).

Andre mindre tydelige hauger kan man finne ved å se på kartet til Kulturminnesøk.

Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Kulturminnesøk

Jan Henning Larsen
Professor emeritus ved Arkeologisk seksjon ved Universitetet i Oslo

 

Gravhaugene ligger i området midt i bildet. Sett fra nordøst, fra veien Brennejordet.
Alle bildene på denne siden er tatt av Knut Erik Skarning i 2020.
Gravhaugene ligger i det lysegrønne området. Kilde: Kulturminnesøk

Gravhauger ved Brenne

Ovenfor: Gravhaug 1. Disse steinene ligger rundt kanten av haugen, og er del av det som kalles en fotkjede.

Til høyre: Steinen på toppen av haugen kan være rester av en bautastein. Dette er meget usikkert. Sett fra øst

Gravhaug 1
Gravhaug 2. Rundt haugen kan vi se at det er en fordypning, en fotgrøft. Slik fordypning ble laget for å markere haugen tydeligere. Sett fra øst.
Gravhaug 3. Stien går rett over haugen. Sett fra syd.
Gravhaug 3
Gravhaug 2
Se bildene nedenfor