Tilbake til startsiden


Lokaliteten består av åtte rydningsrøyser og ett steingjerde. Man kan lett se flere hauger med delvis mosegrodde steiner. Steingjerdet er tydelig, men overgrodd. En av rydningsrøysene er radiologisk datert til omkring år 1300 evt. Dette kan være en feildatering, og røysene er trolig ikke så gamle.

Røysene er ikke fredet.

Noen av steinene kan skrive seg fra hagerydding i senere tid.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i BærumKilder:

Kulturminnesøk

Jan Henning Larsen
Professor emeritus ved Arkeologisk seksjon ved Universitetet i Oslo

En av steinrøysene man kan finne på stedet. Foto: Knut Erik Skarning
Det grågrønne feltet viser hvor røysene ligger. Kilde: Kulturminnesøk

Rydningdrøyser ved Paal Bergs vei