Tilbake til startsiden


Navnet Hauger kommer av gravhaugene som ligger, eller lå, i dette området. Mange av haugene er fjernet i forbindelse med boligutbyggingen.

En haug som fortsatt er lett å se, ligger rett nord for hovedbygningen på Nordre Hauger. Den har en diameter på 7 meter og er 0,5 meter høy. Haugen er fra
bronsealderjernalder (ca. 1800 fvt.–1050 evt.).

Andre mindre tydelige hauger kan man finne ved å se på kartet til Kulturminnesøk


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.


Kilde:

Kulturminnesøk

 

Gravhaugen er forhøyningen vi ser midt i bildet bak gjerdet. Sett fra nord.
Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Den røde ringen viser hvor gravhaugen ligger. Kilde: Kulturminnesøk

Gravhaug ved Nordre Hauger