Tilbake til startsiden


Navnet Hauger kommer av gravhaugene som ligger, eller lå, i dette området. Mange av haugene er fjernet i forbindelse med boligutbyggingen.

En haug ligger på den lille kollen ved Krokveien. Haugen er ikke tydelig markert. Den har en diameter på 8 meter og er 0,25 meter høy. Haugen er fra jernalder (500 fvt.1050 evt.).

Andre mindre tydelige hauger kan man finne ved å se på kartet til Kulturminnesøk.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilde:

Kulturminnesøk

 

Gravhaugen ligger i området midt i bildet, på høyden rett ovenfor veien. Veien vi ser er Krokstien. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Den røde ringen viser hvor gravhaugen ligger. Kilde: Kulturminnesøk

Gravhaug ved Krokstien