Tilbake til startsiden


I forbindelse med etableringen av kirkegården ved Bryn kirke ble det gjort en rekke arkeologiske funn, blant annet av graver og bosetningsspor fra jernalderen (ca. 500 fvt.–1050 evt.).

En gravhaug lå der kartet ovenfor viser. Haugen er fjernet, og det er ingen synlige rester å se.

Andre mindre tydelige hauger kan man finne ved å se på kartet til Kulturminnesøk.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.


Kilder:

Wikipedia

Kulturminnesøk

 

Gravhaugen lå området midt i bildet. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Den brune trekanten viser hvor gravhaugen lå. Kilde: Kulturminnesøk

Gravhaug ved Bryn kirke