Tilbake til startsiden

Skolen hadde adresse Stian Kristensens vei 114. (Gårdsnr. 94, Bruksnr. 69)

Gommerud skole ble innviet 1972. Den var en barneskole (1–7).

Arkitekter var Turid og Kirsten Bernhoff Evensen.

Skolen var Bærums første åpne barneskole; kun ungdomsskoler var bygget slik. Skolen hadde ett kjempestort rom på 730 kvadratmeter for 4.–6. klasse.

I 1977/1978 var skolen Bærums største barneskole med over 600 elever.

Skolen vant Benjaminprisen i 2005. Prisen gis for arbeid mot rasisme og diskriminering.

I 2006 gikk Gommerud skole sammen med naboskolen Berger skole og dannet Rykkinn skole. Rykkinn skole, avdeling Berger dekket 1.–5. trinn, mens Rykkinn skole, avdeling Gommerud dekket 6.–10. trinn. De to avdelingene lå på hver sin side av Rykkinnhallen. Sammenslåingen ga en rasjonaliseringsgevinst.

Rykkinn skole avdeling Gommerud ble i 2018 slått sammen med Belset skole til Eineåsen skole.

Eineåsen skole er Bærums yngste ungdomsskole. Den består av avdelingene Belset i Belsetveien 26 og Gommerud i Stian Kristensens vei 114. Skolen hadde 373 elever i skoleåret 2019/2020. Disse kom fra barneskolene Gullhaug, Bryn og Rykkinn.
Ferdigstillelse av ny skole i Stian Kristensens vei 114 er planlagt til skolestart 2023. Begge avdelingene av Eineåsen skole som er omtalt ovenfor, skal samles i den nye skolen.


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie s. 71.


Kilder:

Wikipedia

Lokalhistoriewiki


Se også detaljkart
Eineåsen skole avdeling Gommerud. Sett fra syd. Dette var tidligere Gommerud skole. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Gommerud skole