Tilbake til startsiden

Gommerud idrettsanlegg er flere idrettsbaner med adresse Paal Bergs vei 126.

Opprinnelig var det her en gressbane for fotball, anlagt i 1955. Her var det også løpebane for friidrett. Nå har anlegget flere kunstgressbaner og en friidrettsbane.

Anlegget er hjemmearena for Bærums Verk Hauger Idrettsforening (BVHIF), som også har sitt klubbhus med styrerom, festsal/møtelokale, garderober og kiosk på området.

Anlegget eies av Bærum kommune.

Detaljer om de enkelte banene finnes på Gommerud idrettsanlegg.

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Gommerud idrettsanlegg

 

 

 

 

  

Kunstgressbanen som ligger til høyre på det øverste bildet. Vi ser parkeringsplassen foran. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning 2020.
Se også detaljkart
Kunstgressbanen som ligger til venstre på det øverste bildet. Sett fra nordøst.
Bildet er tatt i 2020
. Foto: Knut Erik Skarning

Gommerud idrettsanlegg (Gommerudbanene)

Friidrettsbanen 2020. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning
Gommerud idrettsanlegg 2019. Kilde: kart.1881