Tilbake til startsiden


Skolen het i 2020 Glassverket skole, og hadde adresse Vangkroken 20 (Vøyen mølle).

Glassverket alternative barneskole ble etablert i 1991 på Høvik, derfor ordet glassverk i skolenavnet. Den holdt til i den gamle samvirkelagbygningen, nå Glassverkveien 34, i lokalene etter en internasjonal ungdomsklubb som hadde holdt til der. Bærum kommune hadde da fire barn som fikk hjemmeundervisning, og Glassverket skole skulle hjelpe dem med å komme tilbake til ordinær skole. Etter noen vellykkete år ble skolen utvidet, og den overtok resten av samvirkelagbygningen.

Den gamle bygningen ble til slutt ikke godkjent for undervisning, og i 2010 flyttet skolen til nye lokaler i den gamle møllebygningen i Vangkroken 20 på Vøyen.

Glassverket skole er en alternativ skole for elever som har vanskeligheter med å finne seg til rette på en ordinær skole. Skolen hadde i 2020 ti fulltids elevplasser for elever fra 4. til 7. trinn. Skoledager og ferier er som på andre skoler, men halvparten av skoletiden blir brukt til andre aktiviteter enn de tradisjonelt skolefaglige. Den teoretiske undervisningen er tilpasset den enkelte elevs behov og nivå. Målet med tiden på Glassverket skole er fortsatt at elevene senere skal tilbake til en ordinær skole.

Skarva, Glassverket og Sandviksbukta er tre avdelinger av Bærum Alternative skole.
Skarva skole flyttet høsten 2022 midlertidig inn i lokalene til Glassverket skole.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Glassverket skole

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915−2015. Vellet

Bærum Alternative skole

 

  

Samvirkelagbygningen på Høvik 2019. Her startet Glassverket alternative barneskole.
Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning
Glassverket skole lå i 2020 i den gamle møllebygningen Vøyen. Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning

Glassverket skole, tidligere Glassverket alternative barneskole