Tilbake til startsiden

En steinøks ble funnet under tomtearbeider i Angerstveien 30. Øksen er fra yngre steinalder (4000 fvt.−1800 fvt.).

Øksen ble gitt som gave fra beboeren Trygve Bronebakk. Stedet ble kartfestet av Akershus fylkeskommune i 1996.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilde:

Kulturminnesøk

 

Steinøksen ble funnet rett foran det røde huset. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Den brune trekanten viser hvor det ble funnet en steinøks. Kilde: Kulturminnesøk

Funnsted for øks ved Angerstveien