Tilbake til startsiden


Ca. 150 m øst for Nordre Hauger, i en bakke ved en bekk, ble det funnet nakkeparti av en stor buttnakket trinnøks. Øksen er fra yngre steinalder (4000 fvt.−1800 fvt.).


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.


Kilde:

Kulturminnesøk

 

Ved denne bekken ble en del av en steinøksen funnet. Sett fra øst.
Foto: Knut Erik Skarning
Den brune trekanten viser hvor det ble funnet en del av en steinøks. Kilde: Kulturminnesøk

Funnsted for øks ved Hauger

Bildet til høyre viser hvordan en buttnakket trinnøks kan se ut. Det er ikke denne øksen som ble funnet ved bekken.
Kilde: digitaltmuseum.no