Tilbake til startsiden

Lokaliteten består av til sammen 46 funn, hvorav 45 ble gjort i dyrket mark i forbindelse med sjakting. Sjakting betyr at man fjerner det øverste jordlaget (matjorden) med gravemaskin.

Det ble funnet 21 stolpehull, 3 kokegroper, 13 nedgravninger (kan blant annet være spesielle groper) og 8 kullansamlinger. Lengst syd på lokaliteten ble det også registrert en gravhaug.

Funnene viser at det har vært bosetning her i førreformatorisk tid, det vil si fra før 1500-tallet.

Ingen av funnene er synlige i dag, og området er privat grunn.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilde:

Kulturminnesøk

 

På dette jordet ble fortidsminner funnet. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Det grågrønne området viser hvor fortidsminnene ble funnet. Kilde: Kulturminnesøk

Fortidsminner ved Kullebundsbråten

Bildet viser hvordan sjakting foregikk på området.
Kilde:
Akershus fylkeskommune (rapport)