Tilbake til startsiden

Flomsteinen viser hvor høyt vannet sto ved 100-årsflommen i 1987. 16. oktober dette året førte et kraftig regnvær, kombinert med stormflo, til store ødeleggelser.


Kilde:

Bærum Elveforum. (2021). Opplevelser langs Isielva. (Folderen ligger på bibliotekene)


 

 

  

Over: Flomsteinen sett fra syd. Den står mellom motorveien E16 og Kølabrua. Se kart

Til høyre: Flomsteinen sett fra nord.

Nedenfor: Forstørrelse av påskriften

Bildene er tatt i 2021.
Foto: Knut Erik Skarning

Flomsteinen