Detaljkart 11

Kilde: norgeskart.no
Presterud 2018 sett fra sydvest, fra Gamle Ringeriksvei. Foto: Knut Erik Skarning
Kleven lå her. Dette var en husmannsplass under Gommerud
Kilde: norgeskart.no
Gommerud Idrettsanlegg.
Gommerudbanene
Bærums Verk Hauger Idrettsforening (BVHIF)
Gommerud
Vestre Bærum Tennisklubb
Unicare Fram AS.
Tidligere Sjømennenes Helseheim
Vei mot Gullhaug
Rundturen på Eineåsen starter her.