Tilbake til startsiden


Adressen er Årenga 2. (Gårdsnr. 77, Bruksnr. 282)

Danfoss AS er et heleid datterselskap av den globale Danfossgruppen i Danmark som driver produksjon og salg av tekniske produkter og komponenter til bygg, industri og skipsfart. Blant deres produkter finner vi (2020) varmevekslere, termostater, energigjenvinningsenheter, kjølekompressorer og smartoppvarming (oppvarmingsløsninger som kan styres fra mobiltelefonen).

Danfoss var representert i Norge via B. Risberg AS i Oslo fra 1941. Agenten flyttet til Jongsåsveien 4 i Sandvika i 1968, og solgte virksomheten til Danfoss-gruppen året etter. Selskapet flyttet til Olav Ingstads vei på Rud i 1979, og videre til eget bygg på Skui i Årenga 2 i 1987.

Hydraulikk-selskapet Sauer-Danfoss AS, som ble etablert etter sammenslåing av den mobile hydraulikken i Danfoss og Sauer-Sundstrand Inc. i 2000, leier plass i bygget i Årenga 2.

Devi Elektrovarme AS (elektrisk gulvvarme) i Oslo ble flyttet til Skui og fusjonert inn i Danfoss i 2006.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

danfoss.com

 

Danfoss 2020. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning

Danfoss produserer (2021) blant annet kjølekompressorer.
Kilde: danfoss.com

Danfoss