Tilbake til startsiden


Bosetningsområdet er fra eldre bronsealder, jernalder og tidlig middelalder (1800 fvt.−1050 evt.).
Funnene inkluderer 22 stolpehull, 13 kokegroper, tre ardsporområder, to steinpakninger, 9 dyrkningslag, ett ildsted og 18 nedgravninger (kan være ulike groper i bakken). Ardspor er striper etter bruk av ard som var forløperen til plogen.
En ard kunne være så enkel som en kroket trestokk, eventuelt med en hylse av jern ytterst på spissen. En plog snur jorda, det gjorde ikke en ard.

Det er kun gjort ett løsfunn av jern, en spiker eller nagle. Det ble funnet brent leire i flere av de strukturene som tolkes som stolpehull. I tillegg ble det funnet et flintfragment i ett av stolpehullene. Det er imidlertid ingen tegn på at flinten er bearbeidet.

Det ble gjort en rekke løsfunn i matjorda. Blant annet av keramikkskår som kan være fra middelalderen (500 evt.−1500 evt.), samt et flintfragment som heller ikke hadde spor etter bearbeiding.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4


Kilder:

Kulturminnesøk

Hansen, Inger Marie Berg. (2010). Jernalderhus på Vøyen. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 50

 

Bosetningsområdet ligger syd for Brynsveien og på østsiden av Gamle Lommedalsvei.
Sett fra nord.
Foto: Knut Erik Skarning

Bildet til høyre viser hvordan ardspor kan se ut. Her er matjordlaget fjernet. Bildet er ikke hentet fra det omtalte området.
Kilde: porten.no
I det avlange grågrønne området er det funnet mange spor etter gammel bosetning.
Kilde: Kulturminnesøk

Bosetningsområde ved Gamle Lommedalsvei

Gamle Lommedalsvei
Brynsveien
Bildet viser områder med stolpehull. Matjorden er fjernet, og stolpehullene sees her som hvite prikker. Når man har fjernet matjorda, ser man først stolpehullene som mørke flekker. I hullene til venstre sto stolper som hørte til et hus som var 43,5 m langt og 6,8 m bredt. Vi ser Gamle Lommedalsvei i forgrunnen. Sett fra vest. Kilde: Hansen, Inger Marie Berg. (2010). Jernalderhus på Vøyen. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 50
Nærbilde av stolpehullene. Hullene er ikke synlige i dag, matjorda er lagt tilbake.
Kilde: Bærum kommune - Månedens kulturminne
Slik kan huset på Vøyen ha sett ut. Bildet er en rekonstruksjon av et hus fra Hol i Østre Nannestad. Kilde: Hansen, Inger Marie Berg. (2010). Jernalderhus på Vøyen. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 50