Tilbake til startsiden

Adressen er Belsetveien 26. (Gårdsnr. 93, Bruksnr. 189)

Belset skole var en ungdomsskole (8–10).

Skolen ble innviet til skolestart 1976 og ble bygget av Selvaagbygg A/S.

Skolen var en toetasjes bygning med hvite murfelter og brunt treverk.
Første etasje hadde spesialrom, kantine og helseavdeling. I andre etasje var det storklasserom, åpne arealer, klasse- og grupperom, administrasjon og læreravdeling.

Belset skole var en av de minste ungdomsskolene i Bærum.

Skolen har hatt elevdrevet kantine og andre elevbedrifter.

Kantine og garderober ble pusset opp i 2009.

Belset skole ble i 2018 slått sammen med Rykkinn skole avdeling Gommerud til Eineåsen skole, avdeling Belset.

Eineåsen skole er Bærums yngste ungdomsskole. Den består av avdelingene Belset i Belsetveien 26 og Gommerud i Stian Kristensens vei 114. Skolen hadde 373 elever i skoleåret 2019/2020. Disse kom fra barneskolene Gullhaug, Bryn og Rykkinn.
Ferdigstillelse av ny skole i Stian Kristensens vei 114 er planlagt til skolestart 2023. Begge avdelingene av Eineåsen skole som er omtalt ovenfor, skal samles i den nye skolen.

Mye av historien til Belset skole står i boken Belset ungdomsskole 10 år. 1976–1986. (1986)


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie s. 71


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

Belset ungdomsskole 10 år. 1976–1986. (1986)

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

 

  

Se også detaljkart

Eineåsen skole, avdeling Belset. Dette var tidligere Belset skole.
Kilde:
Bærum kommune.

Ved innkjøringen til skolen møter vi skulpturen "Peer Gynt", laget av Nina Sundbye.

Belset skole