Tilbake til startsiden

Aktuelle lenker og bøker

Mathisen, Bjørn Magne. (2019). Historien om Bekkestua - og Bekkestuingene

Nossum, Annfinn (1997). Bekkestua vel 75 år. Vellet

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Gater og veier i Bærum kommune

lokalhistoriewiki.no (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget.)

Det er laget en video om Blomstertoget på Bekkestua 1968 - 2012.

For øvrig finnes mange lenker på de ulike sidene man kommer til ved å klikke på markører i kartet.