Tilbake til startsiden

Nadderud Landhandleri, sportsforretning og kiosk

Nadderud Landhandleri var en dagligvareforretning i Nadderudkroken 21 – 23 (Gårdsnr. 19, Bruksnr. 197). Den solgte kolonialvarer, fisk og kjøtt. Forretningen ble etablert i 1921 av B. Grytten. Den ble overtatt av Salamon Grytten og Laura Walmsnæss i 1933. Follvar drev butikken på 1960- og 1970-tallet, og Magne Bakke drev fra begynnelsen av 1970-tallet til 1987, da han leide ut forretningen til Rimi. Forretningen ble gjort om til ICA i 2004 og overtatt av Ulleren Mat Spar Nadderud i 2007.
I 2019 het forretningen Bekkestua Dagligvare.

Huset nedenfor, der det nå er frisørsalong, ble satt opp av Willy Hansen. Etter hvert drev han her en stor sportsforretning. En tid holdt Bryns Frossenvarer til i huset.
Adressen er Nadderudkroken 3. (Gårdsnr. 19, Bruksnr. 486).

På den andre siden av Nadderudveien, der Bekkestua Blomster (Hageland) holder til (2021), lå kiosken til Strandenes.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Nadderud og Vestre Grav Vel 100 år 1916 - 2016

 

 

 

 

Slik så det ut i 2021 der Nadderud Landhandleri og sportsbutikken lå. Landhandleriet er blitt Bekkestua Dagligvare og sportsbutikken er blitt frisør. Sett fra sydvest..
Foto: Knut Erik Skarning
Bekkestua Dagligvare. Foto: Knut Erik Skarning
Der gartneriet på andre siden av Nadderudveien ligger, lå det tidligere en kiosk.
Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart