Tilbake til startsiden

Dyrebutikk, tidligere Kjøpmann Grovs forretning

Adressen er Gamle Ringeriksvei 30. (Gårdsnr. 17, Bruksnr. 67)
Eiedommen heter Granheim, og huset kan ha blitt bygget kort tid etter år 1900.

Etter år 1900 ble det solgt mange tomter i Bekkestuaområdet, og villabebyggelsen vokste. Da ble det behov for butikker. Øystein Grov hadde gått i lære i Kooperativen (Samvirkelaget). i 1916 kjøpte han Gamle Ringeriksvei 30 og startet med egen landhandel. Det var da tre landhandlere i området: Kooperativen, Thoresens butikk og Kjøpmann Grovs forretning.

Kjøpmann Grovs forretning var et landhandleri med stort utvalg av varer. Man kunne blant annet få kjøpt melk, kjøtt, kull og ved. På baksiden av gården var det smørutsalg og en skomaker, samt en stall.

Hos kjøpmann Grov var det mange kjørekarer som tok seg en hvil på melsekkene, mens praten og handelen gikk.

På den tiden var det ikke uvanlig med varebytte, for eksempel ble kjøtt og grønnsaker byttet mot redskaper.

Kjøpmann Grov var ellers en aktiv mann. Han var en dyktig skytter og hundekjører. Han skaffet Stabæk Idrettsforening et ambulansehundespann til sine skirenn.

Etter 1978 har følgende forretninger vært i huset: Westbys Mathus (fra 1978), Bonus (fra 1989), Spar (fra 1993), Netto (fra 1994), Mesterfarge AS/Maling 1000 (fra 1996), Bjørn Frøysok med Bekkestua jern og farge (fra 1999), møbelforretningen Fryd (fra 2007) og Dinas boligservice (fra 2008).

Dyrebutikken Musti, som lenge holdt til i bygningen, flyttet til Gamle Ringeriksvei 30 i 2022. Musti startet som dyrebutikken Pets i 2012.

Huset er verneverdig fordi det er det eneste gjenværende handelshus som er mer enn hundre år gammelt.


Se også Handel i Bærum


Kilder:

Nossum, Annfinn (1997). Bekkestua vel 75 år. Vellet

Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)

Mathisen, Bjørn Magne. (2019). Historien om Bekkestua - og Bekkestuingene

Budstikka 10. juni 2022

Sefrakregisteret

Kjøpmann Grovs forretning 1936. Kilde: Bærum bibliotek
Tidligere Kjøpmann Grovs forretning (til venstre) 1972. Sett fra sydøst.
Kilde: Bærum bibliotek
Tidligere Kjøpmann Grovs forretning 2018. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning