Tilbake til startsiden

Rikets sal, bygningen til Jehovas vitner

Se også detaljkart

Adressen er i Hosleveien 75. (Gårdsnr. 19, Bruksnr. 603)

Jehovas vitner i Bærum (Sandvika menighet) holder til i Rikets Sal. Huset ble bygget i 1995, og arkitekt var Paul Henrik Biong. Ytterveggene er dekket med teglsten. Øverste del er i treverk.

Rikets sal (engelsk: Kingdom Hall) er betegnelsen på Jehovas vitners forsamlingslokaler. Betegnelsen ble første gang brukt i 1935 om en bygning i Honolulu på Hawaii.
Rikets saler kan ha forskjellig utseende, men de bærer vanligvis preg av at de skal være til praktisk bruk. De er enkle forsamlingslokaler med én større sal. Man unngår omfattende kunstnerisk utsmykning slik man finner i en del tradisjonelle kirker. Slik sett har Rikets saler mer til felles med bedehusene.

Mer om Jehovas vitner
Jehovas vitner er et trossamfunn som er ledet av Jehovas vitners styrende råd i New York.
Rådet etablerer og reviderer trossamfunnets læresetninger.

Jehovas vitner beskrives innen religionsvitenskap som et millenaristisk, kristent trossamfunn. Millenarisme er troen på at verden snart skal gå under. Trossamfunnet har antitrinitaristiske oppfatninger til forskjell fra andre kristne trosretninger. Antitrinitarisme er en teologisk lære, spesielt innenfor kristendommen, som avviser dogmet (læren) om at kristendommens Gud er en del av en treenighet, altså at Gud er tre personer (Faderen (Gud), sønnen (Jesus) og Den hellige ånd) i ett vesen.

Deres lære er basert på deres forståelse av Bibelen, og de foretrekker å bruke "Ny verden-oversettelse" som bygger på den engelske bibelutgaven "New World Translation of the Holy Scriptures".

Trossamfunnet oppsto gjennom Bibelstudentene, som ble grunnlagt sent på 1870-tallet av Charles Taze Russell. Det gjennomgikk betydelige organisasjonsmessige og læremessige endringer under Joseph Franklin Rutherford som etterfulgte Russell som president i 1917. Trossamfunnet er registrert og organisert gjennom Zion's Watch Tower Tract Society (Selskapet Vakttårnet), som ble etablert i 1881. Navnet Jehovas vitner ble antatt i 1931 for å klart skille dem ut fra andre bibelstudiegrupper.

Jehovas vitner er kjent for forkynnelse fra dør til dør, distribusjon av litteratur som Vakttårnet og Våkn opp!, samt at de nekter militærtjeneste og å ta imot blodoverføringer. De betrakter bruk av gudsnavnet Jehova som essensielt i sin tilbedelse. De avviser treenighetslæren (se ovenfor), læren om en udødelig sjel og læren om et brennende helvete, som de betrakter som ubibelske læresetninger. De feirer ikke jul, påske, fødselsdager eller andre høytider og feiringer som de betrakter hedenske og uforenlige med kristen lære.

Det at trossamfunnet er militærnektere og nekter å hilse nasjonale flagg, har brakt dem i konflikt med enkelte styresmakter. Som en følge av dette har Jehovas vitner blitt forfulgt, og deres aktiviteter er forbudt i enkelte land.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia (Om Jehovas vitner)

Wikipedia (Om Rikets saler)


 

Rikets sal, b ygningen til Jehovas vitner 2021. Sett fra syd. Kilde: Google Maps