Tilbake til startsiden

Den engelske (britiske) skolen

Se også detaljkart

Adressen er Øygardsveien 45 og Falkeveien 21. (Gårdsnr. 19, Bruksnr. 753)

Den engelske (britiske) skolen, eller St. George's School som den egentlig het, ble startet i 1954 som en privatskole. Den ble administrert av Ministry of Defence og ble drevet av det britiske flyvåpenet, Royal Air Force. Den ble flyttet til Bekkestua i 1964. Den britiske skolen og Den amerikanske skolen ble overtatt av Oslo International School i 1994.

Barna som gikk på skolen, var først og fremst militærfolks barn. De hadde førsterett til å komme inn på skolen. Andre barn, blant annet barn av ambassadøren, kunne komme inn hvis det var plass, men de måtte da betale skoleavgift.

Skolen fulgte det engelske skolesystemet og brukte de samme bøkene som på engelske skoler. Elevene brukte imidlertid ikke uniform, og de fikk ikke mat på skolen slik som i England.
Alle lærerne var engelske. Disiplinen var streng. Skoledagen varte fra 8.30 til 14.30.

Elevene begynte på skolen når de var 5 år. De kom fra hele Oslo, Asker og Bærum og ble hentet med busser til skolen. Skolen hadde i 1978 120 elever fordelt på 6 klasser.

Skolen hadde mye kontakt med Den amerikanske skolen, men var ellers svært forskjellig fra denne.

I 2018 holdt Huskestua barnehage til i bygningen.

Kilder:

Budstikka 2. november 1978

Budstikka 11. januar 1999


 

I denne bygningen holdt Den engelske (britiske) skolen til. Bildet er tatt i 2018.
Foto: Knut Erik Skarning