Tilbake til startsiden

Bjerkelunden

Se også detaljkart

Adressen er Berkelundsveien 53 og Parksvingen 20. (Gårdsnr. 19, Bruksnr. 110)

Friområdet eller parken Bjerkelunden ble etablert i tilknytning til Egne Hjem-utbyggingen rundt år 1900.

I parken ligger en scene og en lekeplass. Under scenen ligger et teknisk rom med tilgang til strøm og vann.
I tilknytning til lekeplassen ligger et lite hus som har vært benyttet som barnepark. Huset kan etter avtale med kommunen (Kultur og samarbeid) brukes til lagringsgrom, skifterom etc.

Bjerkelunden har vært stevneplass for distriktet rundt Bekkestua i lang tid. Stabekk skoles musikkorps arrangerte det første landsstevnet for skolekorps her i 1918, med kong Haakon og kronprins Olav til stede. Norges Musikkorps Forbund ble stiftet her det samme året. En skulptur ble avduket under forbundets 50-årsjubileet i 1968.

Bautasteinen som står her var først tenkt å være et minnesmerke over Jakob Gopledal, som var formann i Typografenes Byggeselskap. I stedet ble det et minnesmerke over Egne Hjem-ideen.

1. mai 1977 holdt statsminister Oddvar Nordli tale i Bjerkelunden.

Det er flere automatisk fredede kulturminner i Bjerkelunden. Se egen omtale


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Bærum kommune

Bauta til minne om utbyggingen av boligområdet Egne Hjem
1900 − 1935.
Foto: Knut Erik Skarning

Stabekk skoles musikkorps, Smågardistene, spiller i Bjerkelunden 17. mai 1965.
Kilde: Bærum bibliotek

.
Scenen i Bjerkelunden 2018. Sett fra øst. På denne scenen spiller korps 17. mai, og den brukes i forbindelse med mange andre store arrangementer. Foto: Knut Erik Skarning
Det er flere fredede kulturminner i Bjerkelunden. Her er en gravhaug. Sett fra vest.
Foto: Knut Erik Skarning
Skulptur som ble avduket under
50-årsjubileet for Norges Musikkorps Forbund. Foto: Knut Erik Skarning