Tilbake til startsiden

Bekkestua ungdomsskole og Bekkestua barneskole

Se også detaljkart

Adressen er Falkeveien 14. (Gårdsnr. 19, Bruksnr. 1409)

Bekkestua ungdomsskole
Skolen ble bygget som Bærums første ungdomsskole i 1967 og tok i mot de første elevene i 1968. Den gjennomgikk en stor forvandling da den ble pusset opp skoleåret 2011/2012. Ny skole ble bygget i 2021 med inntak av elever i 2022.

Realfag har vært blant satsningsområdene, og skolen har hatt partnerskapsavtale med DNV (Det Norske Veritas). Ett av samarbeidsområdene var et bilprosjekt på åttende trinn, hvor elevene designet motordrevne biler, bygget dem og kjørte rally mot hverandre. På niende trinn var det et tilsvarende designprosjekt hvor elevene bygget husmodeller. I 2023 hadde ikke skolen dette samarbeide lenger.

I 2007 startet et prosjekt med en Internasjonal Solidaritetsklasse (IS-klassen). Det var i utgangspunktet en vanlig klasse, men elevene søket seg direkte til klassen, og forpliktet seg til å arbeide for å tjene penger til et solidaritetsprosjekt. Pengene gikk til bygging av skoler i slummen i El Alto, like ved La Paz som er Bolivias hovedstad, til en reise til Latin-Amerika for kulturutveksling med en vennskapsklasse i Ecuador, samt til åpning av skolen IS-klassen har finansiert. I 2023 hadde ikke skolen dette prosjektet lenger.

Skolen har partnerskap med Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo, og mottar hvert år flere studenter som har sin praksis på Bekkestua skole.

Trinnene har hver sin etasje av skolen, og hvert klasserom har (med få unntak) tilstøtende grupperom på halv klasseromsstørrelse. Alle klasserom er utstyrt med AppleTV koblet til skjerm og det er åpent trådløst nett tilgjengelig. I vrimlearealene har elevene tilgang til bordtennisbord, airhockey (hockeyspill på bord med luftstrøm som reduserer puckens friksjon), fussball (bordfotball), gitarer og spillkort. Bibliotek og kantine er åpne hver dag. "Spansketrappen" i mellombygget har plass til rundt 250 personer. i tillegg har skolen auditorium og Multisal.

Bekkestua skole har egen YouTube-kanal, hvor det jevnlig legges ut filmer fra skoleaktiviteter. Her kan man se det de har lagt ut: YouTube

Skoleåret 2022/2023 hadde skolen ca. 509 elever.

Se også video fra befaring av ny skole (før innflytting 2022).

Bekkestua barneskole
Fra 2014−2019 lå barneskolen ved siden av ungdomsskolen. Barneskolen flyttet i 2019 inn
i ny bygning i Hans Burums vei 26.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

bekkestua.skole.no

Bekkestua barneskole 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning.
Bekkestua ungdomsskole 2019. Barneskolen, som den gangen også lå på området, ligger til venstre for bildet. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning.
Skolebygningene på Bekkestua ungdomsskole 2023. Sett fra syd.
Kilde: Bærum kommune