Tilbake til startsiden

Bekkestua brannstasjon

Bekkestua brannstasjon har adresse Gamle Ringeriksvei 42. (Gårdsnr. 19, Bruksnr. 282)

Den ble åpnet i 1962.
Arkitekter var Gunnar Bugge og Frans Wozac.
Bygningen har en streng systematisk utforming, flate tak og knappe detaljer. Det har bare vært små fasadeendringer etter byggningen sto ferdig.

Distriktet til Bekkestua brannstasjon strekker seg fra området rundt Blommenholm og inn til grensen mot Oslo. Områder som Høvik, Stabekk, Snarøya, Lysaker, Haslum, Bekkestua, Jar, Eiksmarka, Fossum og Grini tilhører Bekkestua brannstasjon. Stasjonen dekker også marka i østre Bærum.
I 2006 viste en tilstandsrapport at det var store mangler ved brannstasjonen, blant annet når det gjaldt brannsikkerhet. Dette er utbedret.

Brannstasjoner i Bærum kommune står følgende (2022):
"På Bekkestua brannstasjon er det fem personer på vakt fordelt med fire personer på mannskapsbilen og én på brannliften. Dette mannskapet bemanner også redningsbilen ved behov. I tillegg til beredskapsstyrken er ledelsen i beredskapsavdelingen lokalisert på Bekkestua brannstasjon. Stasjonen huser også forebyggende avdeling, bilverksted, slangeverksted, og sivilforsvarslager."

Bekkestua brannstasjon fikk egen ambulansestasjon i 1919.

Det foreligger (2020) planer om å legge ned Bekkestua brannstasjon i 1924 og erstatte den med nye stasjoner ved Øverland og på Fornebu. Avdelingen for kulturvern i kommunen anbefalte i 2010 at brannstasjonen ble regulert til bevaring.


Asker og Bærum Brannvesen (ABBV) ble etablert i 1999 etter sammenslåing av Asker brannvesen og Bærum brannvesen.
ABBR IKS ble etablert i 2020 etter sammenslåing mellom Asker og Bærum brannvesen, Røyken brann og redning og Hurum brannvesen. ABBR er et interkommunalt selskap (IKS) med hovedsete for administrasjon og ledelse på brannstasjonen i Asker. 

Brannstasjonene på Bekkestua, Fornebu og Gjettum er (2022) brannstasjonene i Bærum.


Kilder:

Brannstasjoner i Bærum kommune

Bekkestua brannstasjon

Mathisen, Bjørn Magne. (2019). Historien om Bekkestua - og Bekkestuingene

Budstikka 29. april 2010

 

Bekkestua brannstasjon 2018. Foto: Knut Erik Skarning
Vask av brannslange 1972. Kilde: Bærum bibliotek