Tilbake til startsiden

Avisen "Bærum", tidligere "Bærum og Asker Blad" og "Bærums Blad"

Da avisen startet i 1909, het den Bærums Blad og hadde Forstads-Posten som undertittel. Den skulle være et nyhets- og annonseblad for "Villastrøgene" i Bærum, Asker og Aker. Den holdt til på Stabekk i bygningen der Stabekk kro senere kom. Redaktør var boktrykker Arne Olsen. Året etter ble det bestemt at Bærums Blad skulle være et liberal-konservativt organ. I 1916 ble det fastslått et avisen også skulle være et høyreorgan. Her gikk avisen "i skjørtekantene" til Asker og Bærums Budstikke.

I 1918 solgte Arne Olsen avisen til et aksjeselskap med direktør Inge Ytterborg som formann. Charles Kildahl ble redaktør. Inge Ytterborg døde samme år. I 1918 byttet avisen også navn til Bærum og Asker Blad. Arne Olsen trykket fortsatt bladet. Utgivelsesfrekvensen ble økt fra en til to ganger i uka i løpet av 1918.

Arne Eddie tok over redaktørkrakken i 1920. Arne Eddie hadde blant annet utdannet seg til maskinsetter i Amerika og hadde studert de amerikanske reklamemetodene.

I 1922 flyttet avisen til eiendommen Ly i Egne Hjems vei 10. På den nye eiendommen ble det oppført en trykkeribygning der det også var redaksjons- og ekspedisjonskontorer.

I 1923 ble navnet endret til Bærum. Avisen hadde en kort periode flere redaktører, men fra 1925 ble Sigurd Hansen fast redaktør. Samtidig ble Arne H. Laes kortlivede publikasjon Bærums Vel tatt inn i avisen.

Bærum gikk inn i 1932 etter å ha tapt aviskonkurransen mot Budstikka og Osloavisene.


Kilder:

Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)

Lokalhistoriewiki

Sefrakregisteret

 

 

 

 

Her i Egne Hjems vei 10 holdt Bærum og Asker Blad til etter 1922. Fra 1923 het avisen Bærum. Det har også vært kolonial og kjøreskole i underetasjen. Bildet er tatt i 2016. Kilde: Lokahistoriewiki

Se også detaljkart
I bygningen som senere ble Stabekk kro startet avisen Bærums Blad. Fra 1918 het avisen Bærum og Asker blad. Bildet er fra 2018. Foto: Knut Erik Skarning

Til høyre ser vi bladets grunnlegger boktrykker Arne Olsen.
Kilde: Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)